Årsredovisning

Nu har vi publicerat vår årsredovisning för räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31. Under året har det markområde om ca 30 hektar som bolaget hittills arrenderat av Fjätervålens Samfällighet förvärvats. Det har även genomförts en riktad nyemission av 1562 aktier till Serneke Group AB. Styrelsen bedömer att förstärkningen som bolagets egna kapital och likviditet fick av nyemissionen innebär goda förutsättningar för att bolaget ska kunna fortsätta utveckla anläggningen och verksamheten i önskad riktning.

Läs hela årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Kalleles o dagordning årsstämma 2018