Var rädd om vår vackra natur

Lämna så få spår som möjligt

 • Det som tas med ut skall tas med hem.
 • Skräp föder skräp så ta alltid med dig en skräppåse.
 • Välj bort engångsprylarna.
 • Lämna onödiga förpackningar hemma.
 • Lämna platsen så som du själv önskar finna den.

Allemansrätten

Det här säger allemansrätten att du får göra:

 • Du får elda där det finns skyltar som säger att du får det, eller där det är förberett för eldning. Men du får inte elda direkt på klippor, alltså där marken är som en stor sten. Du får inte heller elda om det finns risk för brand.
 • Du får tälta på många platser, men inte överallt. Kontrollera först att du får tälta. Om du vill tälta mer än en natt på samma plats, måste du också kontrollera att du får det.
 • Du får röra dig nästan överallt i naturen, men inte på någons privata tomt. En tomt är som en trädgård. Där det ligger ett hus brukar det oftast finnas en tomt runt huset, så där får du alltså inte gå in.
 • Du får öppna grindar och gå över staket (men inte till någons tomt). Kom ihåg att stänga grinden efter dig.
 • Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, men inte bryta kvistar på levande träd. Tänk på att det finns blommor och andra växter som är fridlysta. Det betyder att man inte får plocka dem.
 • Du får ta med din hund i naturen. Men håll den helst i koppel, framför allt under vår och sommar.
 • Du får bada nästan överallt, men inte vid någons tomt. Du får inte heller bada i områden som är till för att skydda fåglar.

Allemansrätten låter dig göra mycket – men inte allt!

Du får inte köra med moped, motorcykel, bil eller andra motorfordon i naturen. I så kallade nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden kan det finnas speciella regler som gäller i stället för allemansrätten, se nedan.

Naturvårdsverket.se kan du läsa mer om allemansrätten, till exempel vad du får göra och inte får göra.

Porten till naturreservatet

Städjan-Nipfjällets naturreservat

Naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Fjätervålen, Städjan och Nipfjället. Området är även ett Natura 2000. Det finns en bilväg upp på Nipfjället och även en parkering vid Städjans fot i Gränjesåsvallen. Reservatet har många markerade leder och stigar så du lätt kan ta dig upp på topparna.

Ett arbete pågår att förbättra de leder som går från Fjätervålen till Städjan och Nipfjället.

Innan stora parkeringen i Fjätervålen har Länsstyrelsen en informationstavla om naturreservatet.

Läs mer om reservatet och vad som gäller på lansstyrelsen.se

Fulufjällets nationalpark

Fulufjällets nationalpark är Dalarnas mest besökta nationalpark. Här finns ett av Sveriges högsta vattenfall, urgamla tall- och granskogar, en stor fjällplatå med unik geologi och många mil leder med flera raststugor.
Läs mer på sverigesnationalparker.se och på lansstyrelsen.se