Frågor & svar om Fjätervålens utveckling

Många är nyfikna på vad som händer nu när Serneke Group gått in som delägare i Fjätervålen AB. Styrelsen tar emot och besvarar frågor från aktieägare och stugägare via mail. Inkommande frågor och svar från styrelsen lägger vi ut här på hemsidan, på vår Q&A (Questions & Answers).

Om det ställs frågor, som styrelsen anser är av en mer konfidentiell art publiceras de endast på aktieägarnas lösenordsskyddade sida.

På den lösenordsskyddade sidan kommer även protokoll från årsstämman att publiceras. Protokollet ska först cirkulera för signering och attestering.

Fjätervålen AB:s styrelse >>

FRÅGOR:

Fråga 1:  Varför vill Serneke gå in som ägare i Fjätervålen?

Svar: Vi ser att Fjätervålen är en fin skidort med många bra värden men som måste förädlas för att vara långsiktigt hållbar. En sådan förädling kostar tid, resurser och engagemang och det kan Serneke erbjuda.

Idrott och folkhälsa finns i vårt bolags dna och vi är, och har varit, involverade i många satsningar där dessa värden stått i förgrunden.

Vi är en växande koncern där vår personal är en viktig resurs att vårda. Vi ser en hållbar satsning på Fjätervålen som ett medel att kunna erbjuda fina möjligheter till rekreation för våra anställda. Vi har också en vision om att kunna skapa ett utbildningscentrum för Serneke-koncernens anställda här.

Fråga 2:  Vad är det för typ av utbildning ni vill driva?

Svar: Det är olika typer av kompetensutveckling och värdegrundande utbildningar för våra anställda som vi tänker på. Vi ser också möjligheten att hålla olika konferenser och samlingar i en hälsosam och inspirerande miljö.

Fråga 3: Vilken typ av satsningar ser ni framför er? Liftsystem? Stugbyar? Kommersiella satsningar?

Svar: I det här läget är planerna inte helt konkritiserade. Vi har en vision och en långsiktig ambition om att vara med och förädla Fjätervålen tillsammans med övriga ägare. Exakt vilka satsningar som ska göras får vi diskutera fram med dem.

Vår ambition är inte att skapa ett nytt Skistar-område. Snarare en möjlighet att utveckla det till en riktigt bra rekreations- och utbildningsdestination och behålla mycket av den själ som redan finns i anläggningen.

Fråga 4: Ska Serneke bli en aktör i turistbranschen nu?

Svar: Nej det är inte tanken. Det här är framför allt en satsning som, från vår sida, handlar om att skapa värde för våra anställda. Vi tror och hoppas givetvis att det ska skapa värde och hållbar utveckling för Fjätervålen som anläggning och för övriga ägare.

Fråga 5: Hur mycket pengar handlar den här satsningen om?

Svar: Vi går in med 10 miljoner i emission och blir därmed delägare till 40%.

Fråga 6: Vad kommer detta att betyda för alla stugägare i Fjätervålen?

Svar: Det är vår ambition och förhoppning att vårt engagemang ska komma alla intressenter till del. Vi hoppas kunna tillföra resurser och satsningar som alla besökare, nya och gamla, ska se som positiva.

Fråga 7: Har ni tittat på andra anläggningar? Varför har ni fastnat för just Fjätervålen?

Svar: Dela för att möjligheten dök upp, dels för att Fjätervålen erbjuder den bästa skidåkningen med kortast avstånd till Södra Sverige. Det finns en enorm potential i denna anläggning. Det är bara åka dit och se med egna ögon och man ser direkt vad man behöver göra. Fjätervålen erbjuder fantastiska omgivningar med stora kvaliteter och stor potential. Vi vill behålla och förädla kvaliteterna som finns men bidra med hållbar utveckling för framtiden.