Integritetspolicy

Vi i Fjätervålen värnar om din personliga integritet.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerat riktlinjer för informationssäkerhet och vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig – kontaktuppgifter
Fjätervålen AB är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Våra kontaktuppgifter är Fjätervålen AB, c/o Serneke Group AB, Box 3194, 400 10 Göteborg. Organisationsnummer:556223-3527, tel. 0253-211 43, e-post: bokning@fjatervalen.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilket ändamål?
Vi samlar in ditt namn, e-post, adress, faktureringsadress och telefonnummer samt uppgifter som du själv väljer att dela med oss. Dessa behöver vi för att kunna ingå avtal med dig.

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna:
a) Administrera din bokning inklusive hantera kortbetalning.
b) Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra bokningsvillkor.
c) Kontakta dig vid eventuella förändringar i bokningen, köpet av produkten eller tjänsten.
d) Identifiera dig som kund, t.ex. vid kompletterande bokningsinformation eller vid eventuell reklamation.
e) Skicka ut ankomst och anläggningsrelaterad information.
f) Marknadsföra våra produkter och tjänster till dig genom utskick via t.ex. sms, e-post eller annan elektronisk kommunikation.
g) Sammanställa statistik över dina köp av våra produkter och tjänster i syfte att genomföra kundanalyser samt förbättra våra tjänster, produkter och erbjudanden.

Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla de begärda tjänsterna och/eller produkterna till dig.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:
• Via vårt bokningssystem, antingen att du fyller i dem själv via webbokningen, via vår telefonbokning eller bokar på plats i skidshopen.
• Genom ditt deltagande i kundundersökningar.
• Genom att du lämnar in uppgifterna till en samarbetspartner som förmedlar uppgifterna för din räkning.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, antingen själv eller via någon annan, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är uppgifter om kreditvärdighet från banken eller kreditvärderingsinstitut.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Fjätervålen kan komma att lämna dina personuppgifter till följande mottagare:
• Leverantörer inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller oss IT-tjänster, hanterar bokningar eller utför betalningsförmedling och kreditupplysning för vår räkning.
• Din arbetsgivare, om du för detta företags räkning har ingått avtal med oss. Uppgift om din köphistorik kan komma att lämnas ut till ditt företag.
• Banker.
• Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens egen integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi sparar insamlade personuppgifter, samt de uppgifter du själv väljer att dela med oss till dess bokningen hos oss är avslutad samt 36 månader efter avslutad vistelse/betalning.

Detta för att kunna följa upp hantering av bokningen/betalningen som kan uppkomma i efterhand. Därefter anonymiseras dina uppgifter om du inte själv väljer att behålla dina uppgifter hos oss.

Epostkonversation som gjorts i samband med en behandling sparas i max 12 månader efter det att bokningen är genomförd för att kunna hantera eventuella uppföljningar av bokningen. Därefter raderas de ur vårt system.

Dina rättigheter
Fjätervålen AB (publ) (org. nr. 556223-3527) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan kontakta oss antingen genom att maila till bokning@fjatervalen.se eller ringa oss på 0253-211 43.

Prenumeranter av nyhetsbrev
De personuppgifter vi behandlar om dig är din e-post som du lämnar vid anmälan till vårt nyhetsbrev via hemsidan. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Vi lagrar dina uppgifter till dess att du avregistrerar dig för vårt nyhetsbrev. Därefter raderar vi uppgifterna på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.