Allmänna bokningsvillkor för Fjätervålen AB

Dessa bokningsvillkor gäller mellan Fjätervålen AB, org. nr: 556223-3527 (i dessa villkor kallat FJAB) och Dig som är kund när du bokar via FJAB. Avtalet gäller boende, ställplats, aktiviteter, skipass, hyra av utrustning, skidskola, övriga tillägg etc. eller en kombination av dessa, nedan benämnt ”produkter”. Boende och ställplats benämns som logi.

1. Bokning och bokningsbekräftelse

Vänligen kontrollera din bokning. Kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer. För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade. Bokningen gäller för båda parter, så snart bokningen har bekräftats av oss, genom att du har fått ett bokningsnummer, betalat och bekräftat ditt köp via Klarna.
Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas. Vi ansvarar inte för utfästelser som uthyraren/leverantören eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig.
För att ingå avtal/boka via FJAB behöver du ha fyllt 21 år om ingen högre åldersgräns anges i bekräftelsen. Legitimering kan ske vid ankomst.
I logipriset för stugor ingår även täcken och kuddar. Toalettpapper och diskmedel ingår ej. Möjliga tillval är avresestädning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol.
Notera att antalet gäster inte får överskrida de antal som angetts på bekräftelsen och inte heller antalet bäddar som boendet innehåller.

2. Bindande bokning & betalning

Bokningen är bindande när du erhållit bekräftelsen från FJAB. Betalningen sker via Klarna. Se Klarnas betalningsvillkor. När Du godkänner betalningslänken från Klarna registreras beloppet som betalt hos FJAB. Om Du ej godkänner länken avbokas produkterna med automatik.

3. Avbeställningsskydd

Vi erbjuder avbeställningsskydd för att skydda dig som gäst vid en eventuell om-och avbokning. Avbokning kan göras fram till kl. 15 dagen före ankomst.
Kostnaden är 350 kronor/stuga, lägenhet eller ställplats.
Skyddet kan endast tecknas vid bokningstillfället och gäller vid:
A. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbat Dig själv, /maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon, eller medresenär.
B. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
C. Annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, uppsägning av arbete (ej varsel), indragen semester, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning.
D. Vid pandemirestriktioner då Folkhälsomyndigheten eller regeringen avråder från resor till/inom Sverige under aktuell period.
Läs mer om vad som gäller vid Ombokning punkt.4 och Avbokning punkt 5.

4. Ombokning

Ombokning avser ändring till ett annan boende eller till en annan period under samma säsong. För att kunna genomföra en ombokning behöver du ha köpt FJAB avbeställningsskydd.
Du kan överlåta din bokning till en annan juridisk person kostnadsfritt. Inbetalat belopp återbetalas ej till ursprungskunden.

FJAB behåller alltid kostnaden för det nyttjade avbeställningsskyddet.
Om du önskar nytt skydd för den ombokade vistelsen behöver du teckna nytt avbeställningsskydd. Vid ombokning till ett dyrare boende betalar Du mellanskillnaden mellan originalbokningen och den nya bokningen. Vid ombokning till ett billigare boende får Du åter mellanskillnaden mellan boendena.
Vid förlängning av en befintlig bokning betalar Du kostnaden för förlängningen.
Vid ombokning då mindre än 40 dagar återstår till ankomstdatum räknas ombokningen som en avbokning. Se punkt 5.

5. Avbokning

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till FJAB på tel. 0253-211 43 eller via mail bokning@fjatervalen.se. Uppge alltid bokningsnummer, kundnamn och ankomstdag vid ett avbokningstillfälle. Notera att din avbokning är giltig först då du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse från FJAB.
Vid avbokning som sker senare än 40 dagar före ankomstdatum måste detta styrkas med intyg från läkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag (gäller ej D under punkt 3).
Intyg som kommer FJAB tillhanda senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Vid avbokning tar FJAB ut en administrativ avgift om 500 kronor per bokning när avbeställningsskydd är tecknat.
Om du väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja boendet eller produkten. Avgift för omboknings-/avbeställningsskydd och den administrativa avgiften, återbetalas ej.
Eventuella räntekostnader som Du har till Klarna återbetalas ej av FJAB.

Avbokningsregler då avbeställningsskydd saknas

Vid avbokning av stuga, lägenhet eller ställplats då minst 40 dagar återstår till ankomstdatum debiteras 20% av logikostnaden på bokningen.
Vid avbokning då mindre än 40 dagar återstår innan ankomst, debiteras 100 % av logikostnaden.

Avbokning av tilläggsbokningar

Följande avbokningsregler gäller för tilläggsprodukter oavsett om du har avbeställningsskydd eller inte:
Spår- och skipass
Kan avbokas kostnadsfritt fram till och med dagen före första giltighetsdag. Om du har börjat nyttja ditt spår- eller skipass gäller reglerna för avbokning vid påbörjad vistelse. Se punkt. 6.
Skidskola, aktiviteter eller utrustning
Kan avbokas kostnadsfritt fram till 4 dagar innan startdag. Då mindre än 4 dagar återstår till startdag debiteras du 150 kronor / bokad plats eller utrustning. Vid avbokning senare än 24 timmar till startdag debiteras kund enligt gällande prislista. Vid färre deltagare än två på våra veckokurser i skidskolan har vi rätt att ställa in kursen och ni får då full återbetalning av kursavgiften.
Mat
Kan avbokas kostnadsfritt fram till 4 dagar innan startdag. Vid avbokning senare än 4 dagar innan debiteras fullt pris. För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till Visitas allmänna villkor.
Avresestäd
Kan avbokas kostnadsfritt fram till 4 dagar innan startdag. Vid avbokning senare än 4 dagar innan debiteras fullt pris.

6. Avbokning vid påbörjad vistelse

Logi
Behöver ni avbryta er vistelsen återbetalas ej den inbetalade logikostnaden.
Hyrd utrustning
Du betalar för de antalet dagar som du har nyttjat vid uppvisande av läkarintyg. Gäller från den dagen intyg från läkare skrivits ut och utrustningen återlämnats.
Skidskola/Aktivitet
Vid avbokning av redan påbörjad skidskola/aktivitet återbetalas återstående tid enligt gällande prislista av skidskolan/aktiviteten mot uppvisande av läkarintyg. Gäller från den dagen intyg från läkare skrivits ut och FJAB har meddelats.

Använda spårknappar och skipass
Du betalar för de antalet dagar som du har nyttjat vid uppvisande av läkarintyg. Gäller från den dagen då intyg från läkare skrivits ut och FJAB har meddelats. Läkarintyg och skipass/spårknapp lämnas in till närmaste försäljningsställe. Gäller ej pass som ingår i paketresor.
Återbetalning av skipass vid driftsavbrott: Om driftsavbrottet orsakats av händelser utanför FJABs kontroll, såsom kraftavbrott, för hög vindstyrka, dimma och andra jämförliga omständigheter som FJAB inte kunde räkna med då skipasset såldes eller vars följder inte kunde undvikas gäller branschorganisationen SLAOs regler som du kan läsa mer om på slao.se/fakta/utforakarens-trafikregler.

7.Paketresa

FJAB har via sitt medlemskap i Visita tecknat resegaranti för paketresor. Samma avbeställningskostnader för stuga/lägenhet gäller även vid bokning av paketresa d.v.s. en kombination av ex. boende och skidhyra.

8. Gruppbokning

En grupp är en förening, organisation, skola eller företag, bestående av minst 20 personer (ej familjer). Bokning ska göras av behörig och myndig person som har fyllt 21 år och ska göras i föreningens-, organisationens-, skolans- eller företagets namn.
Gruppen skall redan från början ha en utsedd referensperson. Referenspersonen ansvarar för gruppens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen. För grupper med minderåriga gäster skall minst en ansvarig per 20 gäster medfölja och ansvara för gruppen. De ansvariga skall ha fyllt 21 år. Organisationsnummer och kontaktperson ska uppges vid bokningstillfället.
Vid gruppbokningar sker betalningen via Fjätervålen (ej Klarna), uppdelad i del- och/eller slutbetalning. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr samt dröjsmålsränta på 8 %. För grupper hänvisar vi till Visitas bokningsvillkor.

9. Fel och reklamation

Eventuella klagomål reklameras omedelbart till FJAB. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden/arrangemanget och därmed ej givit

uthyraren/leverantören möjlighet att rätta till eventuella brister, har din rätt att påtala felet gått förlorad. Om du inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen till FJAB senast 60 dagar efter avresa. Om hela eller delar av din bokning inte kan levereras enligt bekräftelsen och inget ersättningsalternativ kan ordnas, (ex. stuga/lägenhet i samma klass etc.) så har Du rätt att frånträda avtalet. Du får då tillbaka det du har betalat, med avdrag för värdet på de delar som Du eventuellt redan hunnit utnyttja.

10. Nyckelhantering

Du får disponera stugan/lägenheten/platsen från det klockslag som angivits i Din bekräftelse. Nyckel till Ditt bokade boende lämnas ut enligt information i din bekräftelse. Samtliga nycklar ska återlämnas på anvisad plats vid avresa. För ej återlämnad nyckel eller borttappad nyckel debiterar FJAB en avgift om 800 kronor per nyckel.

11. Städning

Ditt boende ska städas innan din avresa och det ska vara klart innan den angivna utcheckningstiden. Möjlighet att boka till avresestäd finns. En avresestädning innefattar dock inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor/aska i eventuell braskamin. Väljer du att städa själv kontrolleras boendet efter att du har checkat ut. Om du ej genomfört städningen enligt anvisning eller inte lämnar boendet i tid kommer du att debiteras en avgift, från 3000 kr och uppåt, beroende på boendets storlek.

12.Avtalsbrott

Dessa bokningsvillkor utgör del av avtalet mellan dig som är kund och FJAB. Avtalet är bindande och godkänt av Dig i och med att din betalning är FJAB tillhanda.
FJAB förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:
• Bokningsvillkoren ej uppfylls
• Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan, lägenheten, eller området.
• Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan, lägenheten, eller området.
• Stugan/lägenheten används för ej avsett ändamål.

Vid avtalsbrott måste Du och gästerna i sällskapet omedelbart flytta från stugan, lägenheten eller ställplatsen och Du äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. FJAB förbehåller sig rätten att kräva skadestånd.

13. Övriga skyldigheter

Som gäst måste Du vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för ditt boende. Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella överträdelser beivras.
• Mellan kl. 23.00 och 07.00 iakttar ni största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.
• Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök och husdjursförbud som anges i din bokningsbekräftelse. Överträdelse av detta förbud medför en saneringskostnad.
• Vallning av skidor är inte tillåtet i stugor/lägenheter. Överträdelse av detta förbud medför en kostnad för Dig. Det finns vallabod intill skidskolan vid anläggningen för er att disponera.
• Laddning av elfordon får endast ske på anpassade laddplatser. Du som kund är ansvarig om felaktig laddning av elfordon orsakar skada, brand eller elfel.
• FJAB ansvarar inte för kvarglömda saker.

14. Personuppgiftslagen-GDPR

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter behandlas av FJAB. Syftet är att möjliggöra sedvanlig gästadministration samt att FJAB har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Uppgifterna kan även komma att användas för kund- och gästenkäter, försäkrings- och betaltjänster samt reserelaterade erbjudanden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslag. Läs vår Integritetspolicy!

15. Villkor för överlåtelse

Överlåtelse av boende och arrangemang kan endast ske före ankomstdagen och med FJAB:s samtycke. Se punkt 4. Ombokning av bokning.

16. Force Majeure

För de fall som resan /arrangemanget inte kan genomföras på grund av hinder utanför FJABs kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi heller inte kunde ha undvikit eller övervunnit är FJAB fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resan/arrangemanget ställs in beroende på någon leverantör/arrangör som FJAB anlitat eller någon annan part i tidigare led.
Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

17. Övrigt

Alla stugor/lägenheter som hyrs ut av FJAB ägs av annan ägare och hyrs endast ut för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar. Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme. Var noga med att kontrollera ankomst och avresedatum på bokningsbekräftelsen.
Vi reserverar oss för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.
Vissa ägare har valt att installera Wifi i sina stugor som Du får nyttja utan extra kostnad. Vid eventuella driftstörningar utgår därför ingen kompensation till Dig.

18. Tvist

Om vi inte kommer överens kan Du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Fjätervålen 2021-06-04