Skoterkörning

Tänk på att skoterkörning inte ingår i allemansrätten, och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud, eller att du får köra på markerad led. I Storfjätens Skifteslag, Lillfjätens Skifteslag och Häggbergets Skifteslag är skoteråkning bara tillåten på markerade leder På Länsstyrelsen skoterkarta kan du se vad som gäller vid skoterkörning i skyddade områden. Läs mer här!

För mer information om skoterleder i området, besök SONDs hemsida (Snöskoterområde Norra Dalarna)

Skoterkörning inom stugbyn

Samfälligheten i Fjätervålen har tagit fram nya skoterstråk i området för att möta det ökande intresset för att köra snöskoter i Fjätervålen. Detta görs på försök i ett år och sedan kommer styrelsen i samfälligheten utvärdera resultatet innan man fattar beslut om fortsättningen.

Följande regler gäller:

  • Hastigheten på den befintliga (blå) skoterleden inom området är begränsad till 30 km/h. Skyltar är redan uppsatta.
  • SOND har också satt upp tydliga skyltar för kompisled längs sträckningen vid Blåbärsvägen där skoterleden och skidspåret samsas. Skidåkare och skotrar får var sin halva till sitt förfogande.
  • Gång- och skoterstråken (röda) i området får också användas för att med skoter förflytta sig i gångfart till närmaste skoterled. Med gångfart menar vi 5 km/h.
  • De finns också några helt nya skoterutfarter så att man i gångfart kan köra till skoterleden oavsett vilket område man bor i.
  • Det är tillåtet att i gångfart förflytta sig i kanten på samfällighetens vägar för att ta närmaste vägen ut till en gång/skoterstig eller skoterled.
  • Lössnöåkning på myrarna runt Fjätervålen är inte tillåtet. Vi måste vara rädda om dem eftersom de levererar vårt dricksvatten.

Kan skoteråkarna sköta det här blir det en förbättring för alla och vi får på det sättet bort busåkning i området. Vi hoppas nu att alla skotervänner tar sitt ansvar och ser till att hantera dessa ganska enkla regler för ökad trivsel även för skidåkare och fotgängare.

Fjätervålens Samfällighetsförening