Snöskoteråkning i Norra Dalarna

Snöskoterområde Norra Dalarna (SOND) preparerar 1800 km skoterleder i Norra Dalarnas fjällvärld. SOND som ansvarar för prepareringen av lederna och sköter om raststugor och grillplatser längs med lederna.

Hos oss i Fjätervålen kan du köpa ledkort för SOND och kombikort för Lofsdalsspår. Vi säljer även SONDs ledkartor. Skoterlederna som ingår i SOND området är avgiftsbelagda och ledkort kan lösas för dag, weekend eller säsong. Från Fjätervålen kan man lätt ta sig ut på lederna mot Lofsdalen, Vedungsfjällen och Morvallarna eller Idre/Särna.

I Fjätervålen arrangeras guidade skoterturer tillsammans med Skoteräventyr.


Regler för snöskoteråkning

Skoterkörning ingår inte i allemansrätten och det är därför inte självklart att köra på någon annans mark. Därför är det viktigt att följa skoterlederna och se till att alltid köra på väl snötäckt mark.

Det är en stor frihetskänsla att ta skotern ut på fjället och i skogen. Men med friheten följer också ett ansvar. Ta för vana att ta reda på i förväg vad som gäller där du tänkt köra. Att köra i terräng kan vara ett brott mot terrängkörningslagen. Om det inte finns något tillstånd gentemot markägaren kan det enligt brottsbalken också vara fråga om skadegörelse eller olovlig körning med motorfordon på annans mark.

Terrängkörningslagen lyder: Den som utan lov, färdas över någon annans mark som kan skadas, kan dömas för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalken 12 kap 4 §). Läs mer om terrängkörningslagen här. Notera också att det finns förbudsområde kring våra skid- och stugområden. Se var du kan köra på vår områdeskarta nedan.

Skogsägarna i Lillfjäten, Storfjäten och Häggbergets Skifteslag har förbjudit alla friåkning. Däremot är skoterlederna på dessa marker upplåtna till SOND, för skoteråkning. Se SOND´s hemsida

Det är förbjudet att:

• Köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada. Förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.
• Köra på skogsbilvägar om de inte är skyltade som skoterled
• Köra inom planlagda områden samt nära bostäder och bebyggelse
• Köra inom skidanläggningar, anlagda skidspår och fotbollsplaner
• Spåra, förfölja och störa vilda djur och renar
• Köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka, högst 20km/timme om terrängen är framkomlig. På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vid passering av väg skall alla passagerare gå över, även de som åker i pulka eller kälke.

Håll dig på skoterlederna
Är du osäker på var du får och ska köra så håll dig på skoterlederna, där kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden, här på Snöskoterrådet kan du se vilka och vad de betyder. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos Länsstyrelserna i fjäll-länen. Vill du veta mer? Klicka här för att läsa mer om Snöskoterrådets skotervett och regler.

På vårt kontor kan du köpa skoterledskartor över området, för hela Sveriges skoterleder finns dessa digitalt på skoterleder.org.

Ledbevis
Prepareringen av våra snöskoterleder sköts av våra ideella skoterklubbar i området. SOND – Snöskoterområde Norra Dalarna, 1800 km skoterled, tar ut ledbevis för att kunna underhålla skoterlederna bättre. Du kan välja att köpa dagkort, veckokort och årskort. Om du är medlem i skoterklubben får du billigare ledbevis och du får också inbjudan till deras trivselturer som de gör varje år. Ledbevis kan du köpa hos oss på vårt kontor vid backen.
För mer information kontakta oss på tel. 0253-211 40 eller via info@fjatervalen.se

Förarbevis
Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis. Du får också köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort utfärdat före 1 januari 2000. Det är dock att rekommendera att ändå ta ett förarbevis.
För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:
1. Fyllt 16 år
2. Gått en utbildning hos en godkänd utbildare
3. Gjort ett godkänt kunskapsprov
Utländska gäster måste ha ett skoterförarbevis, om man inte har det måste man boka guidad tur.

Förarbevis på guidade turer
Om man följer med på en guidad tur måste man ha skoterförarbevis då?
Du måste vara minst 16 år och ha någon typ av körkort. Även en person som har körkort med behörighet AM (mopedklass 1) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar, även om han eller hon inte fyllt 16.

Övrig information från Länsstyrelsen:
Motortrafik i naturen | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Skoterkörning inom stugbyn

Samfälligheten i Fjätervålen kör upp skoterstråk i området för att möta det ökande intresset för att köra snöskoter i Fjätervålen.

Följande regler gäller:

  • Hastigheten på den befintliga (blå) skoterleden inom området är begränsad till 30 km/h. Skyltar är redan uppsatta.
  • SOND har också satt upp tydliga skyltar för kompisled längs sträckningen vid Blåbärsvägen där skoterleden och skidspåret samsas. Skidåkare och skotrar får var sin halva till sitt förfogande.
  • Gång- och skoterstråken (röda) i området får också användas för att med skoter förflytta sig i gångfart till närmaste skoterled. Med gångfart menar vi 5 km/h.
  • De finns också några helt nya skoterutfarter så att man i gångfart kan köra till skoterleden oavsett vilket område man bor i.
  • Det är tillåtet att i gångfart förflytta sig i kanten på samfällighetens vägar för att ta närmaste vägen ut till en gång/skoterstig eller skoterled.
  • Det är INTE tillåtet att förflytta sig med skoter på våra längdspår.
  • Lössnöåkning på myrarna runt Fjätervålen är INTE tillåtet. Vi måste vara rädda om dem eftersom de levererar vårt dricksvatten.

Kan skoteråkarna sköta det här blir det en förbättring för alla och vi får på det sättet bort busåkning i området. Vi hoppas nu att alla skotervänner tar sitt ansvar och ser till att hantera dessa ganska enkla regler för ökad trivsel även för skidåkare och fotgängare.

Fjätervålens Samfällighetsförening