Information angående Corona (Covid-19)

28 mars

Fjätervålen kommer ha fortsatt öppet i backar och längdspår till den 19 april. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med berörda länsstyrelser och regioner kommit fram till att driften kan fortsätta och samtidigt givit SLAO (skidanläggningarnas intresseorganisation) i uppdrag att ta fram en helhetsplan kring försiktighetsåtgärder. Fjätervålen kommer självklart följa denna plan samt att vi fortsätter arbetet med de försiktighetsåtgärder som redan vidtagits för att skapa en bra och säker miljö för alla gäster och medarbetare.

Vårt veckoprogram för v 15 har justerats något på grund av det rådande läget. Vi uppdaterar vår kalender vartefter.

Är det säkert att resa till Fjätervålen?
Verksamhet i skidanläggning är inte att betrakta som stor folksamling. Fjätervålen är en liten anläggning och vi arrangerar inga stora event. Vi har ingen trängsel och vi har satt upp rutiner utifrån rekommendationer och uppmaningar från både lokala och statliga myndigheter för att minimera risker.

Vad har ni vidtagit för åtgärder?
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har infört utökade rutiner gällande städning och desinficering av allmänna utrymmen och stugor. Restaurangen serverar inte buffé längre utan på tallrik, vi har handsprit utplacerat på många ställen, vi uppmanar  gäster att åka med sitt sällskap alt själva i liften, personal är hemma vid minsta förkylningssymtom, vår maskot Valle kommer inte ut något mer den här säsongen etc. Vi gör ingen egen bedömning utan förlitar oss på informationen från svenska myndigheter. Skulle någon gäst smittas finns också strikta rutiner för hur denne ska tas om hand.

Vi uppmanar alla att ta sitt personliga ansvar-även på skidsemestern.

  • Stanna hemma/i ditt boende vid minsta tecken på symptom.
  • Förboka skipass, spårkort, skidskola och skidhyra
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten ofta. Hosta och nys i armvecket!
  • Håll anstånd till varandra i såväl liftar, i shopen, matbutik och wärdshus. Åk med ditt sällskap i liften alt. själv.

Får man boka av eller om sin resa med anledning av Corona?
2020-03-28
På grund av den rådande situationen så har vi idag beslutat att justera våra bokningsvillkor tillfälligt för de gäster som har en bokning under perioden 29 mars till 19 april.

Med respekt för den oro som finns i samhället kommer det för dessa gäster vara möjligt att omboka sin resa utan kostnad. Det är även möjligt att avboka helt mot en administrativ avgift på 400 kr. Övriga kostnader betalas tillbaka.

Skulle du ville omboka eller avboka, skicka ett mail med ditt bokningsnummer till stugbokning@fjatervalen.se så hanterar vi ditt ärende så fort vi hinner.

Läs mer om våra bokningsregler på fjatervalen.se/bokningsvillkor

Känner du oro eller har frågor kring smittan kontakta 113 13 som är ett nationellt informationsnummer.

Mer information finns att läsa på:
Folkhälsomyndigheten
1177 vårdguiden
UD- Utrikesdepartementet
SLAOs utlåtande kring Coronaviruset 
Information från Region Dalarna